Pełne odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu

Niektórzy podatnicy mogą skorzystać z pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu i kosztów jego eksploatacji, o ile pojazd ten będzie spełniał określone prawem wymogi i jednocześnie będzie niezbędny w działalności podatnika. To luka w prawie, dzięki której można znacznie zaoszczędzić kupując auto z wyższej półki.

– Przepisy pozwalają na skorzystanie z ulg podatkowych właścicielom tzw. bankowozów typu C. Odliczenie podatku VAT od takiego auta wymaga jednak spełnienia podstawowych zasad. Zgodnie z obowiązującym prawem podatnik może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W typ przypadku ma on nawet możliwość odliczenia całego podatku VAT od zakupu i eksploatacji pojazdu w zakresie, w jakim samochód i koszty jego eksploatacji są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych– wyjaśnia Tatiana Hołub – Grabarczyk z biura rachunkowego z Extor.

Zgodnie prawem, bankowóz typu C powinien być wyposażony w:

1) pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy „D” w stojakach umożliwiających mocowanie i wyjmowanie pojemników przez osoby uprawnione albo urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych klasy co najmniej 1;

2) immobiliser spełniający wymagania dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie urządzeń zabezpieczających pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem (Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 49), zwanej dalej „dyrektywą 74/61/EWG”, lub Regulaminu nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – Jednolite wymagania techniczne dotyczące ochrony pojazdów silnikowych przed bezprawnym użyciem, zwanego dalej „regulaminem nr 116 EKG ONZ”;

3) modułowy samochodowy system alarmowy spełniający wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub regulaminu nr 116 EKG ONZ, posiadający co najmniej następujące właściwości:

a) funkcję „panika” włączaną i wyłączaną jednym przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym wyłącznikiem wewnątrz przedziału osobowego,

b) rezerwowe zasilanie,

c) dodatkową syrenę alarmową,

d) czujniki ochrony wnętrza,

e) blokadę pracy silnika,

f) tryb serwisowy,

g) sygnalizację alarmową wszystkimi światłami kierunkowskazów.

4) monitorowany z zewnątrz system lokalizacji satelitarnej i system sygnalizacji napadu;

5) system transmisji alarmu przekazujący co najmniej informacje o:

a) położeniu i prędkości pojazdu,

b) otwarciu i zamknięciu drzwi przedziału ładunkowego i osobowego,

c) stanie alarmowania samochodowego systemu alarmowego,

d) włączeniu i wyłączeniu silnika pojazdu;

6) oświetlenie przedziału z pojemnikami.

Trzeba jednak podkreślić, że w bankowozie typu C nie dopuszcza się korzystania zinstalacji gazowej.

W Polsce swoje auta na bankowozy typu C zmodyfikowało już Volvo (wybrane modele) i Porche (Panamera). Wkrótce mogą do nich dołączyć kolejni producenci.

Takie rozwiązanie ma sporo zalet dla przedsiębiorcy. Oprócz niższych kosztów związanych z zakupem auta, do korzyści można zaliczyć m.in. prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodów specjalnych typu bankowóz. Przedsiębiorca może również odliczyć podatek VAT naliczony z faktur potwierdzających raty leasingowe oraz zakup paliw silnikowych oraz oleju napędowegodo bankowozu – dodaje ekspert z Extor.

Oczywiście istnieją również ograniczenia dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kupnem samochodu i kosztami jego eksploatacji. Przede wszystkim nabywca auta musi prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której realizuje obrót gotówkowy, transportuje pensje dla pracowników, gotówkę (w walucie polskiej lub obcej), czeki, weksle, kamienie szlachetne, złoto lub srebro. Jednak uwaga! Sam fakt przewożenia gotówki nie jest jedyną przesłanką. Bankowóz powinien być niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Na koniec należy zaznaczyć, że organy mogą zakwestionować zakup bankowozu, jeśli był on dokonany w celu obejścia przepisów podatkowych. Konsekwencją będzie zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT i odpowiednio zmniejszenie kwoty podatku naliczonego wykazanego do odliczenia w poszczególnych miesiącach.

Materiał dostarczył serwis rzecznikprasowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *