Od czego NIE chroni autocasco

Autorem artykułu jest ipolisa.pl

Autocasco nie zawsze gwarantuje wypłatę odszkodowania! Kierowcy, którzy nie zapoznają się z wyłączeniami odpowiedzialności, często płacą krocie za naprawę swojego samochodu, mimo że mają polisę AC. Od czego NIE chroni autocasco i czy zakup tego ubezpieczenia w ogóle ma sens?
Autocasco jest ubezpieczeniem, które gwarantuje rekompensatę kosztów związanych z naprawą naszego pojazdu. Umowa określa ściśle jakiego rodzaju szkody wchodzą w zakres AC, co ma kluczowy wpływ na wypłatę odszkodowania. Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC określają również okoliczności powstania szkód co oznacza, że ubezpieczyciel nie zawsze zobligowany jest do wypłaty odszkodowania. A że kierowcy często nieuważnie czytają OWU, często przychodzi im płacić za szkody z własnej kieszeni.

Autocasco nie zapewnia wypłaty odszkodowania w każdej sytuacji, gdy nasze auto ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu. W OWU wyszczególnione są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli szkody i okoliczności, które nie upoważniają klienta do otrzymania odszkodowania z tytułu AC.

Przykładowo, w OWU określona jest wysokość franszyzy integralnej. Jest to minimalna wartość szkody, do której towarzystwo ubezpieczeniowe jest zwolnione z wypłaty odszkodowania. Franszyza integralna może być równa np. 500 zł, a więc za przerysowany błotnik, czy zbite lusterko będziemy musieli zapłacić z własnego budżetu. Franszyza integralna nie musi być ustalona kwotowo, może również stanowić określony procent sumy ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy szkody zostaną spowodowane umyślnie, na skutek rażącego niedbalstwa, czego potwierdzenie wydaje się być kwestią wysoce subiektywną. Z odpowiedzialności wyłączone są także szkody powstałe podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, czy substancji psychotropowych. Odszkodowania nie otrzymamy, jeśli spowodujemy szkodę pojazdem, nie mając uprawnień do kierowania nim lub gdy jest on niezarejestrowany i nie ma ważnych okresowych badań technicznych co jest całkiem oczywiste. Z odpowiedzialności wyłączone są też szkody spowodowane działaniami wojennymi i zaistniałe w w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach prostestacyjnych i blokadach dróg. O odszkodowaniu można zapomnieć także jeśli używamy samochodu jako narzędzia przestępstwa lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia dodatkowego wyposażenia nieokreślonego w umowie ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy autocasco ma chronić nas również w razie kradzieży samochodu, z zakresu wyłączone są zdarzenia, w których kierowca nie zabezpieczył auta odpowiednio przed kradzieżą (zostawił w środku kluczyki, dokumenty, nie uruchomił wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaganych przy zawarciu umowy) i pozostawił bez nadzoru kierującego lub pasażerów. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone także w sytuacji, gdy szkody powstały na skutek włamania, jeśli ubezpieczony nie zabezpieczył pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji.

Kierowcy, którzy nie czytają uważnie OWU mogą się niemile rozczarować, gdy otrzymają odmowę w sprawie wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jakakolwiek walka o swoje będzie bezpodstawna. Jeśli wyłączenie jest określone w OWU firma do odmowy ma pełne prawo.

Ipolisa.plPorównywarka ubezpieczeń
16 towarzystw w jednym miejscu
Najtańsze OC w zasięgu ręki


Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *