Prawo jazdy musi uznać każde państwo UE

Dyrektywa w sprawie praw jazdy przewiduje wzajemne uznawanie bez żadnych formalności praw jazdy wydawanych przez państwa UE. Trybunał podkreślił, że wszelkie wyjątki od tej zasady należy interpretować ściśle.

Zdaniem Trybunału odmowa wydania prawa jazdy przez jedno państwo UE nie może uzasadniać nieuznania takiego dokumentu uzyskanego później w innym. Członek UE może jednak odmówić uznania prawa jazdy, jeśli z niepodważalnych informacji uzyskanych od państwa, które wydało prawo jazdy, wynika, że jego posiadacz nie spełniał warunku normalnego miejsca zamieszkania.

źródło: Rzeczpospolita

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *